Opening Hours : Monday to Saturday - 8.30AM to 5.00PM

EMAIL

naruechol@uticachemical.com

Call Now

0-2391-2632 ,0-2715-3586

นำเข้าและจัดจำหน่าย

เราเป็นหนึ่งในบริษัทนำเข้า และ จำหน่ายเคมีภัณฑ์ชั้นนำในประเทศไทย โดยตลอด 15 ปีที่ผ่านมา เราเน้นย้ำการจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพจากผู้ผลิตชั้นนำของจากประเทศต่างๆ พื่อให้มันใจว่าเราจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

ตอบโจทย์ทุกอุตสาหกรรม

เรามีความเชี่ยวชาญใน วัตถุดิบเคมีเฉพาะทางที่หลากหลายในทุกๆด้าน เพื่อที่จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น สิ่งทอ, ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เครื่องสำอาง, สีและการเคลือบพื้นผิว, อีมัลชั่น โพลิเมอร์ไรเซชั่น, หมึกพิมพ์ และ ระบบบำบัดน้ำ

บริการครบวงจร

เรามีบริการที่ครบวงจร เพื่อที่สามารถให้ความสะดวกสบายและประโยชน์สูงสุด แก่ลูกค้าและคู่ค้าของเรา ไม่ว่าจะเป็น บริการนำเข้า, ส่งออก, การจัดเก็บสินค้า, การขนส่ง และ การจัดแบ่งบรรจุภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะ

Who we are

Welcome to Utica Chemical Co.,Ltd.

ยูติก้า เคมิคอล เป็นหนึ่งในบริษัทนำเข้า และ จำหน่ายเคมีภัณฑ์ชั้นนำในประเทศไทย เราเน้นย้ำการจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพจากผู้ผลิตชั้นนำของจากประเทศต่างๆ เรามีความเชี่ยวชาญใน วัตถุดิบเคมีเฉพาะทาง สำหรับหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น สิ่งทอ, ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เครื่องสำอาง, สีและการเคลือบพื้นผิว, อีมัลชั่น โพลิเมอร์ไรเซชั่น, และ ระบบบำบัดน้ำ

About Us Our Products

Our Working Process

1

Book Online

2

Mechanical Research

3

Mechanical Process

4

Pay at the Shop

Latest Knowledge

09
Jan
2018

ความรู้เกี่ยวกับ น้ำ

สารเคมี ที่เกี่ยวกับน้ำ และความรู้เกี่ยวกับสารเคมี การควบคุมคุณภาพน้ำ Cooling น้ำเติมเข้า Cooling หรือน้ำ Make up ควรเป็นน้ำที่ผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำมาก่อน เช่น น้ำที่ผ่านกระบวนการทำให้น้ำใส (Clarification), น้ำที่ผ่านการกรอง, น้ำประปา หรือ น้ำจากระบบ Softener เป็นต้น น้ำที่ผ่านกระบวนการดังกล่าวจะมีปริมาณสารแขวนลอยและสารละลายในเกณฑ์ต่ำ โอกาสที่จะเกิดปัญหาต่างๆ เช่น ตะกรัน และ การกัดกร่อน จะน้อยลง และสามารถ Operate Cooling ได้ที่ความเข้มข้นสูง

28
Oct
2017

ECOCERT certificate คืออะไร

ECOCERT เป็นหน่วยรับรองมาตรฐานแรกในการพัฒนามาตรฐานสำหรับ "เครื่องสำอางธรรมชาติและอินทรีย์" Ecocert พบในประเทศฝรั่งเศสเมื่อปี 2534 และดำเนินกระบวนการรับรองในกว่า 80 มณฑล ดังนั้นองค์กรและมาตรฐานเป็นที่รู้จักกันดีในด้านเครื่องสำอางอินทรีย์ มาตรฐานได้รับการรับรองอย่างเคร่งครัดทั้งกระบวนการรวมทั้งการกำหนด, การผลิต, การบรรจุและการบรรจุหีบห่อ.

28
Oct
2017

Paint Process

สี หมายถึง สารที่มีส่วนผสมของผงสี สิ่งนำสี (เช่น Resin สารยึดเกาะ และตัวทำละลาย) และวัตถุอื่นในสภาพที่เป็น ของเหลว หรือของแข็ง ใช้สำหรับพ่น, ทา หรือเคลือบพื้นผิวใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น ความสวยงาม, การป้องกันการกัดกร่อน, ยึดอายุการใช้งานของวัสดุ ฯลฯ เมื่อสีแห้งจะเกิดฟิล์มติดบนพื้นผิวนั้น